Meny
Om stiftelsen
Samhällsutveckling

Digital ekonomi

Hösten 2017 startade Sparbanksstiftelsen Alfa projektet Digitala Guider tillsammans med Swedbank i Värmland och Skaraborg. 

Dagens samhälle blir allt mer digitaliserat och detta var ett folkbildningsprojekt med syfte att ge fler människor förutsättningar att känna sig trygga med tekniken och dess möjligheter. Utan kunskap om digitalisering finns risk för utanförskap.

Två projektledare från Swedbank arbetade på heltid med att hålla utbildningspass där deltagarna fick en introduktions- och säkerhetsgenomgång till digitala banktjänster och samhällstjänster. Deltagarna bestod av bankens privat - och företagskunder, medlemmar i pensionärs- och idrottsföreningar samt deltagare på seniormässor och andra event.

Utbildningskonceptet blev framgångsrikt och utökades året efter till att innefatta hela Sparbanksstiftelsen Alfas verksamhetsområde. Nu är upplägget en naturlig del av Swedbanks samhällsengagemang som fått namnet Digital ekonomi. 

Läs mer om Digital ekonomi

Projektledare för Digital ekonomi i Alfas verksamhetsområde

Jönköpings län och Östergötland

Skaraborg

Värmland

Gotland