Meny
Om stiftelsen
Samhällsutveckling

Ansökan

Sparbanksstiftelsen Alfa tillämpar ett digitalt ansökningssystem och ansökan skickas via ett formulär.

OBS!
Handläggningen av bidragsansökningar som skickas in under sommaren påbörjas efter semesterperioden vilket innebär att vi beräknar återkoppla beslut i ärenden under september.

Följande uppgifter är nödvändiga för att ansökan skall kunna behandlas:

  • Organisationens namn, adress, organisationsnummer, telefonnummer och e-postadress
  • Kontaktperson/ projektledare
  • Projektbeskrivning som bilaga
  • Kostnadsbudget
  • Finansieringsplan med övriga tänkta finansiärer angivna till namn och belopp
  • Sökt belopp
  • Identifiering med personligt BankID

Förhandskontakt

Innan ansökan formuleras eller skickas till stiftelsen är det att rekommendera, att förhandskontakt tas med Anna Swalander, vd eller Maria Lillieström, koordinator. Kontaktuppgifter: Kontakta oss

Hållbar utveckling

Sparbanksstiftelsen Alfa tycker det är viktigt att värna en hållbar utveckling och kartlägger därför hur de projekt vi stödjer bidrar till de globala hållbarhetsmålen som FN satt upp. Vi vill därför att ni i ansökan beskriver syftet med ert projekt så noggrant som möjligt, för att underlätta denna hållbarhetskategorisering.

Fyll i ansökan

Sparbanksstiftelsen Alfa får, vid sidan om sitt huvuduppdrag, främja bl a näringsliv, kultur och resurshushållning inom sitt geografiska verksamhetsområde. Med huvuduppdraget som utgångspunkt har stiftelsens styrelse fastställt en policy för anslagsverksamheten.

OBS! Ansökningar som gäller vårt samarbete med RF-SISU för att stödja idrottsligt utvecklingsarbete för barn och ungdomar görs inte här.

Children's theater group receives vouchers from Swedbank