Sparbanksidén föddes i Skottland 1810 av kyrkoherden Henry Duncan. Fattigdomen var stor och hans initiativ att starta en sockensparbank var ett sätt att hjälpa församlingen. Medborgarna fick en möjlighet att spara till sin egen framtid.

I Sverige startades den första sparbanken i Göteborg 28 oktober 1820 av den tyske köpmannen Eduard Ludendorff. Den första insättaren var 3-åriga Carolina Bernhardina Hammardahl som satte in 12 skilling banco och fick kontonummer 1. Den andra sparbanken öppnades i Stockholm och den tredje i Mariestad. Antalet sparbanker växte snabbt och som mest fanns 498 sparbanker år 1928.

Sveriges första jordbrukskassa bildades 1915. Jordbrukskassorna var medlemsägda föreningar som gav driftskrediter till sina medlemmar. Samtidigt skulle de, i likhet med sparbankerna, uppmuntra sparande.

Ta del av fler historiska tillbakablickar: swedbank.se/historia