Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Finansell information

VD om prioriterade aktiviteter under 2018

Sparbanksstiftelsen Alfas primära uppgift är att vara ägare i Swedbank. Utöver de frågor som berör ägarskapet, har stiftelsen den idéburna rollen att verka för sparsamhet och driva sparbanksvärderingarna.

Årsredovisning 2017

Stäng Skriv ut