Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ansökan

Sparbanksstiftelsen Alfa tillämpar numera ett digitalt ansökningssystem.

Följande uppgifter är nödvändiga för att ansökan skall kunna behandlas:

  • Organisationens namn, adress, telefonnummer och e-postadress
  • Kontaktperson/ projektledare
  • Projektbeskrivning som bilaga
  • Kostnadsbudget
  • Finansieringsplan med övriga tänkta finansiärer angivna till namn och belopp
  • Sökt belopp
  • Identifiering med personligt BankID

Se även Om bidrag.

Förhandskontakt

Innan ansökan formuleras eller skickas till stiftelsen är det att rekommendera, att förhandskontakt tas med verkställande direktören Stig-Göran Dennisson eller Maria Lillieström  (kontakta oss).

Stäng Skriv ut