Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Digitala guider i Värmland och Skaraborg

Hösten 2017 startade Sparbanksstiftelsen Alfa projektet Digitala Guider tillsammans med Swedbank i Värmland och Skaraborg. Dagens samhälle blir allt mer digitaliserat och detta folkbildningsprojekt skall ge fler människor förutsättningar att känna sig trygga med tekniken och dess möjligheter.

Utan kunskap om digitalisering finns risk för utanförskap. Två projektledare från Swedbank arbetar på heltid med att hålla utbildningspass där deltagarna får en introduktions- och säkerhetsgenomgång till digitala banktjänster och samhällstjänster. Deltagarna består av bankens privat - och företagskunder, medlemmar i pensionärs- och idrottsföreningar samt deltagare på seniormässor och andra event.

   

Digitaliseringens snabba utveckling

Digitalisering är ett begrepp som idag används i många sammanhang och utvecklingstakten på digitala tjänster är hög inom alla branscher. För banken är det prioriterat att vara där kunder är och följa med i utvecklingen. För banken innebär digitalisering i högsta grad service, att kunna erbjuda kunderna en hög tillgänglighet och ett brett produkt- och tjänsteutbud, när kunden själv väljer. Idag har kunder höga förväntningar på vilket sätt och vart de kan möta sin bank.

– Vi upplever att många människor vi träffar har en rädsla för att bli bedragna eller göra fel. Genom mötet med deltagare och kunder på banken kan vi, förutom att föreläsa, även praktisera användandet, säger projektledarna Victor Khamo och William Lännbjer.
– Vi genomför utbildningar på både bankkontor och andra mötesplatser som t.ex. bibliotek så att vi även täcker in orter där det inte finns lokala bankkontor. Vi går igenom hur man loggar in på sin surfplatta eller telefon, hur man enkelt flyttar pengar mellan egna konton, hur man scannar en faktura men berör även andra samhällstjänster där man använder ett Mobilt BankID. När man kan legitimera sig på det sättet når man många användningsområden, säger Victor Khamo.

  

Samarbete mellan projektledare och kontor

För att möjliggöra samt uppmärksamma digitala träffar är samarbetet mellan projektledarna och deras kollegor på kontoren en framgångsfaktor. Victor berättar om ett roligt minne när en kollega på kontoret återkopplade hur nöjd en deltagare varit. Efter träffen öste han lovord över initiativet och underströk hur mycket nyttig information han fått. Hans fru var kund i banken och han hade följt med henne på utbildningen. Mannen själv hade en annan bank så det var extra kul att få den feedbacken, säger Victor Khamo
  

Digitaliseringsprojektet utökas

Genom de Digitala Guiderna ser vi till att ge en bättre förståelse samt utbildning till personer och grupper i samhället som vill utbilda sig inom digitala banktjänster. Folkbildning blir en viktig byggsten i ett samhälle där en digital utvecklig går fort fram och Sparbanksstiftelsen Alfa tillsammans med Swedbank tar ansvar för att minska ett digitalt utanförskap i samhället.

Vi är mycket tacksamma och väldigt glada över att stiftelsen ger oss chansen och tar ansvar i samhället samt stöttar detta viktiga digitala projekt i ett samhälle där förändringar blivit en del i vardagen, avslutar projektledarna.

Projektet i Värmland och Skaraborg har varit framgångsrikt och blivit medialt uppmärksammat vid flera tillfällen. Målsättningen är att träffa 3000 personer fram till halvårsskiftet 2018. Liknande projekt har nu påbörjats även i Jönköpings län och en uppstart är på gång även för Östergötland och Gotland.

Stäng Skriv ut