Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ekonomismart – en effektiv insats som skapar möjligheter!

Ekonomismart 2014 Katrin Rundström, projektledare med hela sitt utbildningsteam.

Ekonomismart är ett utbildningskoncept som hjälper unga vuxna att bli medvetna konsumenter med verktyg att göra aktiva val och upprätthålla en hållbar ekonomi genom hela livet. Ekonomismart vänder sig dels till arbetslösa unga vuxna mellan 18 och 30 år, dels till yrkesverksamma vidareförmedlare som får ta del av Ekonomismarts metodstöd i förebyggande arbete.

Många unga saknar de kunskaper och erfarenheter som krävs för att kritiskt kunna granska marknadens utbud och försäljningsmetoder, något som ökar risken att hamna i ekonomiskt obestånd. I dag är 40 000 unga överskuldsatta i Sverige och deras totala skuld uppgår till1,2 miljarder kronor. Unga arbetslösa är en särskilt utsatt grupp. Kostnaden för överskuld-sättningen bedöms vara cirka 400 000 kr per individ och år.

Ekonomismart utgår från viktiga erfarenheter i arbetet med att motverka ekonomiskt obestånd, bland annat Kronofogdens identifierade motkrafter – kunskap, buffert, nätverk, attityd till pengar, hälsa och arbete. Utbildningen för unga är på två dagar och tar upp frågor om konsumenträtt, vardagsekonomi, sparande, försäkringar, krediter, reklam och marknadsföring, boende, samboregler samt betalning.

 

7 000 unga vuxna

I samband med utbildningen erbjuds även yrkesverksamma vidareförmedlare i kommunerna ett metodstöd i ämneskunskaper, metod och målgruppsanpassning.

Ekonomismart har visat sig fylla ett behov som inte tidigare tillgodosetts. Utbildningen är ett samarbete mellan Folkuniversitetet, Konsumentverket, Finansinspektionen samt Sparbanksstiftelserna Alfa, Kronan och Nya. Utbildningen sker i nära samarbete med kommunernas socialförvaltningar, arbetsmarknadscenter, lokala budget- och skuldrådgivare samt konsumentvägledare.

Ekonomismart har genomförts i 170 kommuner och nått närmare 7 000 unga vuxna. Deltagarna är mycket nöjda och vi har ett genomsnittsbetyg på 4,6 av 5 möjliga! Utbildningen, som bland annat kan bokas av kommuner, är avgiftsfri. Lokal, fika och lunch för deltagarna tillhandahålls dock av den som bokar utbildningen. För att möta behovet av privatekonomiskt utbildning och ge fler möjligheter att ta del av Ekonomismart finansierar Sparbanksstiftelsen Alfa två utbildare inom stiftelsens verksamhetsområde.

Om du är intresserad av att boka Ekonomismart i din kommun kontakta utbildarna Emelie eller Johan.

För övriga frågor kontakta verksamhetsledaren Katrin Rundström.
För mer information besök: www.ekonomi-smart.se samt www.facebook.com/Ekonomismart.

  

Om Ekonomismart

"Ekonomismart bedöms vara ett effektivt koncept för att brett förebygga för en av de mest risktyngda grupperna. Insatsen skapar en stor utväxling utifrån små resurser."
/Sweco

"Ekonomismart var en av de bästa insatser jag varit med om! Super bra!"
/Jenny-Anne, Arbetsförmedlingen

"Jag är otroligt nöjd över samarbetet. Ledarna har stor erfarenhet av vilka frågor som är viktiga för målgruppen, vilket gör kursen högst aktuell. Den här kursen är så viktig att den borde vara obligatorisk inför vuxenlivet"
/May Strandberg, Konsumentvägledare

"Mycket nödvändig information. Den enda föreläsningen jag verkligen har lärt mig ngt på. Pauserna var bra utspridda. Bra musik. Gav mig tro på framtiden."
/Deltagare OlofströmTillsammans kan vi göra skillnad!

Kontaktuppgifter
Ekonomismart 2014 - Emelie VennbergEkonomismart 2014 - Johan Ardhamre
Emelie Bernhardsson VennbergJohan Ardhamre
Telefon: 0500-78 90 69Telefon: 0500-78 90 75
emelie.vennberg@folkuniversitetet.sejohan.ardhamre@folkuniversitetet.se
----
Katrin Rundström
Telefon: 054-19 58 47
katrin.rundstrom@folkuniversitetet.se

Ekonomismart

Ekonomismart promenad

Stäng Skriv ut