Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ekonomismart – en effektiv insats som skapar möjligheter!

Ekonomismart Katrin Rundström, projektledare med hela sitt utbildningsteam.

Ekonomismart syftar till att hjälpa arbetslösa unga vuxna mellan 18 och 30 år att bli medvetna konsumenter med verktyg att göra aktiva val, identifiera risker och upprätthålla en hållbar ekonomi genom hela livet.

Arbetslösa unga vuxna är en utsatt grupp där många löper ökad risk att hamna i ekonomisk obalans. Genom en målgruppsanpassad insats i rätt tid, med en metod som möter de unga där de bifinner sig, är Ekonomismart en effektiv insats. I september 2009 startade Folkuniversitetet, Konsumentverket och Finansinspektionen pilotprojektet Ekonomismart. Projektet föll väl ut och under åren 2014 – 2017 har Sparbanksstiftelsen Alfa varit en av finansiärerna som bidragit till att fler fått insikt om vikten av att spara och ökat medvetenheten kring vardagsekonomiska frågor.

Utbildningsmetoden bygger på folkbildningspedagogiken med små grupper och baseras på ett samspel mellan föreläsare och deltagare. Under två dagar behandlas avsnitten:

  • Att vara konsument
  • Vart tar pengarna vägen
  • Bo och leva
  • Trygghet – så funkar det!
  • Reklam och marknadsföring
  • Vad kostar lånet?
  • Om det går snett

Responsen från deltagarna har varit mycket positiv och Ekonomismart har visat sig fylla ett behov som inte tidigare tillgodosetts.

Vi önskar Ekonomismart lycka till i sitt fortsatta arbete!

För mer information besök: www.ekonomi-smart.se samt www.facebook.com/Ekonomismart.

Ekonomismart promenad

Stäng Skriv ut