Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Sparbanksstiftelsernas samarbetsprojekt tillsammans med Swedbank Ung Ekonomi har blivit en strålande succé!

Hösten 2013 startade Sparbanksstiftelserna Alfa, Nya och Kronan tillsammans med Swedbanks Östra region det gemensamma projektet Ung Ekonomi i syfte att lära ungdomar privatekonomi och vikten av att ha ett sparande för sin framtid. Under tre läsår har över 35 000 elever i gymnasie- och högstadieklasser i Östergötland, Småland och Närke tagit del av föreläsningarna. 2015 utökade Sparbanksstiftelsen  Alfa samarbetet till Swedbanks Västra region tillsammans med Sparbanksstiftelserna Väst och Första. Under det första projektåret i Västra regionen har 6 000 ungdomar fått ökad kunskap kring sin ekonomi.

 

Västra regionen

Västra regionen har jobbat med Ung Ekonomi sedan 2011 då privatekonomi kom med i läroplanen för gymnasiet. Arbetet med Ung Ekonomi gick bra men efter jämförelse med andra regioner som startat samarbete med Sparbanksstiftelsen insåg regionen att mer kunde göras. I augusti 2015 anställde även Västra regionen två projektledare med bistånd av Sparbanksstiftelserna Alfa, Väst och Första. Första året träffade regionens medarbetare 6 000 elever, tre gånger fler än året innan!

Projektledare som arbetar heltid med Ung Ekonomi gör stor skillnad. De har kontinuerlig kontakt med utsedda Ung Ekonomiansvariga på varje kontor, de ordnar utbildningstillfällen och inspirerar och ger energi åt kollegorna. Framför allt så träffar de också väldigt många elever själva och satsar mycket på att etablera kontakt med så många av regionens gymnasieskolor som möjligt. Nu fortsätter projektet ett år till.

Västra Regionens arbetsområde är Värmland, Skaraborg, Dalsland, Stor Göteborg, Bohuslän och Norra Älvsborg. Projektledarna har, tillsammans med bankrådgivare, besökt högstadie- gymnasie- och gymnasiesärskolor. De har också besökt ungdomar på Arbetsförmedlingen, i kommunsatsningar, i idrottsföreningar och på festivaler.
  

Stort intresse för privatekonomi

– Privatekonomi finns med i skolverkets läroplan redan från årskurs fyra och intresset för privatekonomi är stort bland ungdomar, säger Reving Chalabi som är en av projektledarna. Det finns ett problem med bristande kunskap. Enligt Kronofogdens statistik är 40 000 unga överskuldsatta i Sverige, med en total skuld som uppgår till 1,2 miljarder kronor.

När ungdomar inte förstår konsekvenser av ekonomiskt handlande kan det få drastiska följder.
– Det är viktigt att få ungdomar att tänka till kring sin privatekonomi och inte hamna i skuldfällan. Privatekonomin har stor betydelse i våra liv och ungdomarna måste göra ekonomiska val även om de har begränsad ekonomi och kunskap, säger Bilal El-Ghariri som också är projektledare. Därför har fokus under våra föreläsningar varit att väcka ett intresse för sin egen ekonomi och skapa en kännedom kring de ekonomiska situationer man kan ställas inför i livet.

Varför är det smart att spara? Hur klarar jag ekonomin som student? Vad kostar ett lån? Vilka konsekvenser får en betalningsanmärkning? Hur tar jag mig in på bostadsmarknaden?
  

Samarbete mellan projektledare och kontor

– Västra regionen har fokuserat på att stötta och inspirera kollegorna på kontoret, fortsätter Bilal. Vi har regelbundet besökt kontoren och berättat om Ung Ekonomi för medarbetarna och träffat de som lokalt är ambassadörer och ansvariga för Ung Ekonomi. När vi har bokat föreläsningar på orten har vi besökt skolorna tillsammans med kontorens ambassadörer. Många gånger har vi projektledare fått hålla i första föreläsningen.

När kollegan känner sig trygg med material och upplägg har vi succesivt slussat över föreläsningarna till våra kollegor för att arbetet ska fördelas på sikt.
– Att få åka ut till skolor och träffa ungdomar är otroligt roligt. Många ungdomar är aktiva under föreläsningen, ställer frågor och har kreativa svar på våra frågor. Man känner verkligen att man gör något viktigt. Återkopplingen från eleverna och lärare är väldigt positiva. Lärarna är väldigt tacksamma för det vi gör och bokar upp oss på nya föreläsningar. Vi är jätteglada att stiftelsen vill vara med och stötta detta viktiga projekt, avslutar Reving. 

Stäng Skriv ut